Bra böcker inom webbutveckling

Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set

Webbutveckling med PHP och MySQL
 

HTML

W3schools HTML 5 Tutorial

Webdesingskolan HTML grunder

htmlreference.io

 

CSS

W3schools CSS Tutorial

cssreference.io

Webdesignskolan CSS grunder

CSS Diner (ett interaktivt sätt att lära sig CSS Selektorer)

Flexbox Froggy (Lär dig CSS Flexbox)

CSS Grid Garden (Lär dig CSS Grid)

CSS Flexbox Tutorial for Beginners (With Interactive Examples)

The Ultimate CSS Grid Tutorial for Beginners (With Interactive Examples)0

Learn to Code HTML & CSS

CSS Tricks 

 

JavaScript

JavaScript For Cats

Eloquent JavaScript

You Don't Know JS 

MDN JavaScript Guide

JavaScript: Understanding the Weird Parts (Video)

Kirupa JavaScript & React for beginners

JavaScript utilities in single line of code!

Exploring JS: JavaScript books for programmers

Introduktion till Node.js

 

Användbara JavaScript bibliotek

http://microjs.com/

Notif "Toast Notifications"

 

 

PHP

W3Schools PHP 7 Tutorial 

PHP Front To Back - Bra videokurs på Youtube

Interaktiv kurs om PHP på sololearn.com

Introduktion till PHP - Bra guide på svenska

PHP The Right Way

PHP Apprentice - An online book for learning PHP

 

Bra YouTuber-kanaler inom Webbutveckling

Traversy Media

Programming with Mosh

FreeCodeCamp.org

Clever Techie

Derek Banas 

 

Tillgänglighet

webbriktlinjer.se

Digital tillgänglighet - Introduktion till WCAG av Per Axbom

 

Sökmotoroptimering

Google Grundhandbok om sökmotoroptimering

 

Java

Introduction to Programming Using Java

Think Java

 

 

Gratis bilder, logo, färger och grafik

pixabay.com

pexels.com

Unsplash.com

picsum.photos

logomakr.com

flatuicolors.com

 

Kurser och tutorials

Sololearn.com

FreeCodeCamp.org

Web Design for Everybody

Web Applications for Everybody

Khan Academy - Intro to HTML/CSS: Making webpages

DON’T FEAR the INTERNET

Interneting Is Hard (But it doesn’t have to be)

Introduktion till Git (på svenska)

 Web Development for Beginners - A Curriculum (Microsoft)

 

Mina favorit API:er

https://opentdb.com/

http://worldtimeapi.org/

https://github.com/public-apis/public-apis

  

Allmänt om webben

The History of the Web

https://muz.li/

https://devdocs.io/

 

 

Mina bästa bloggare

Tania Rascia